بلاگ / بایگانی دسته «ایده سرمایه گذاری»

این طرح نیاز که فقط امکان فروش یا همکاری با یک برند مطرح در کشور می باشد تضمینی بوده و در شرایط کنونی که کرونا تمام دنیا را فرا گرفته، قابل اجرا می باشد. جهت پیاده سازی این طرح، مجموعه ای که کارگزاری می باشند یا کد جنرال دارند میتوانند با ما همکاری کنند.

ادامه مطلب

وشتن این طرح 3 سال به طول انجامیده است. در حال حاضر زیرساخت این طرح برنامه نویسی شده است اما برای تکمیل این پروژه که تا کنون مشابه آن در کشور انجام نشده است نیاز به سرمایه گذاری می باشد.

ادامه مطلب
اپ کارت

یک اپلیکشن با تکنولوژی VR واقعیت افزوده که برای اولین بار در کشور با این تکنولوژی کد نویسی شده است.

ادامه مطلب