این طرح پرسود که فقط قابل اجرا با یک برند مطرح بیمه در سطح کشور می باشد تضمینی بوده و در شرایط کنونی که کرونا تمام دنیا را فرا گرفته، قابل اجرا می باشد. جهت پیاده سازی این طرح، نیاز به مجموعه ای می باشد که یا کارگزاری باشند یا کد جنرال داشته باشند.

این طرح در صورت نیاز شرکت بیمه مورد نظر قابل فروش نیز می باشد اما ترجیح ما این است که همکاری متقابل داشته باشیم.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.