نوشتن این طرح 3 سال به طول انجامیده است. در حال حاضر زیرساخت این طرح برنامه نویسی شده است اما برای تکمیل این پروژه که تا کنون مشابه آن در کشور انجام نشده است و قابل رقابت با تمام رقبای خود در این حوزه می باشد نیاز به سرمایه گذاری دارد.

این سیستم مشابه با سیستم Booking.com طراحی شده اما با کلی امکانات اضافی که قابل پیاده سازی در کشور ایــران عزیز باشد.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.