اصلاحیه‌های امنیتی ۵۰گانه مایکروسافت برای ژوئن ۲۰۲۱

شرکت مایکروسافت (Microsoft Corp)، مجموعه اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را برای ماه میلادی ژوئن منتشر کرد. 
به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، اصلاحیه‌های مایکروسافت در مجموع ۵۰ آسیب‌پذیری Windows و دیگر محصولات مختلف این شرکت را ترمیم می‌کنند.
درجه اهمیت ۵ مورد از این آسیب‌پذیری‌ها “حیاتی” (Critical) و ۴۵ مورد “مهم” (Important) اعلام شده است.

                 تفکیک وصله‌های منتشر شده مایکروسافت در ماه ژوئن ۲۰۲۱


از میان ۵۰ آسیب‌پذیری اعلام شده مایکروسافت، ۷ آسیب‌پذیری ترمیم شده از نوع روز – صفر هستند که از حداقل ۶ مورد آنها، از مدتی قبل مهاجمان سوءاستفاده می‌کرده‌اند؛ لذا اعمال فوری به‌روزرسانی‌ها و وصله‌های امنیتی مربوط اکیداً توصیه می‌شود.
فهرست آسیب‌پذیری‌های روز – صفری که سوءاستفاده از آنها از سوی برخی منابع امنیتی گزارش شده، به شرح زیر است:

  •     CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۵۵ – ضعفی از نوع “نشت اطلاعات” (Information Disclosure) است که Windows Kernel از آن تأثیر می‌پذیرد.
  •     CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۵۶ – ضعفی از نوع “افزایش دسترسی” (Elevation of Privilege) است که سیستم فایل NTFS در سیستم‌عامل Windows از آن متأثر می‌شود.
  •     CVE-۲۰۲۱-۳۳۷۳۹ – ضعفی از نوع ” افزایش دسترسی ” است که از Microsoft DWM Core Library ناشی می‌شود.
  •     CVE-۲۰۲۱-۳۳۷۴۲ – ضعفی از نوع “اجرای کد از راه دور” (Remote Code Execution) در MSHTML Platform است.
  •     CVE-۲۰۲۱-۳۱۱۹۹ و CVE-۲۰۲۱-۳۱۲۰۱ – هر دو، ضعفی از نوع ” افزایش دسترسی ” در Microsoft Enhanced Cryptographic هستند.

دیگر آسیب‌پذیری روز – صفر این ماه CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۶۸، است که علی‌رغم افشای جزئیات آن، تا این لحظه موردی از بهره‌جویی از آن توسط مهاجمان، حداقل به‌صورت عمومی گزارش نشده است. آسیب‌پذیری مذکور ضعفی از نوع “منع سرویس” (Denial of Service) است که Windows Remote Desktop Services از آن تأثیر می‌پذیرد.
بر اساس گزارشی که آزمایشگاه کسپرسکی (Kaspersky Lab) در ۱۸ خرداد آن را منتشر کرد، گروه PuzzleMaker از ماه‌ها پیش از دو آسیب پذیری CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۵۵ و CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۵۶ سوءاستفاده کرده است.
گروه PuzzleMaker، در جریان حملاتی کاملاً هدفمند، ابتدا از یک ضعف امنیتی روز – صفر در Chrome در زنجیره Exploit بهره گرفته و در ادامه با ترکیب دو آسیب‌پذیری مذکور سطح دسترسی خود را در Windows ارتقا داده است. در نهایت نیز مهاجمان با ایجاد یک Remote Shell بر روی آن، امکان آپلود و دانلود فایل‌ها و اجرای فرمان‌ها را برای خود فراهم می‌کرده‌اند. مشروح این گزارش در لینک زیر در دسترس است:

https://securelist.com/puzzlemaker-chrome-zero-day-exploit-chain/۱۰۲۷۷۱/

فهرست کامل آسیب‌پذیری‌های ترمیم شده توسط مجموعه اصلاحیه‌های ژوئن ۲۰۲۱ مایکروسافت در جدول قرار گرفته است.

شناسه CVEعنوان آسیب‌پذیریافشای عمومیاحتمال سوءاستفاده
CVE-۲۰۲۱-۳۳۷۴۲Windows MSHTML Platform Remote Code Execution Vulnerabilityخیرمورد سوءاستفاده قرار گرفته
CVE-۲۰۲۱-۳۳۷۳۹Microsoft DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerabilityبلهمورد سوءاستفاده قرار گرفته
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۸۵Microsoft Defender Remote Code Execution Vulnerabilityخیرزیاد
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۸۳Paint ۳D Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۸۰Microsoft Intune Management Extension Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۷۸Microsoft Defender Denial of Service Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۷۷Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۷۶Server for NFS Information Disclosure Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۷۵Server for NFS Information Disclosure Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۷۴Server for NFS Denial of Service Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۷۳Windows GPSVC Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۷۲Event Tracing for Windows Information Disclosure Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۷۱Windows HTML Platform Security Feature Bypass Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۷۰Windows TCP/IP Driver Security Feature Bypass Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۶۹Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۶۸Windows Remote Desktop Services Denial of Service Vulnerabilityبلهکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۶۷VP۹ Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۶۶Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۶۵Microsoft SharePoint Server Information Disclosure Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۶۴Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۶۳Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۶۲Kerberos AppContainer Security Feature Bypass Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۶۰Windows Bind Filter Driver Information Disclosure Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۵۹Scripting Engine Memory Corruption Vulnerabilityخیرزیاد
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۵۸Windows NTLM Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۵۷ASP.NET Denial of Service Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۵۶Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرمورد سوءاستفاده قرار گرفته
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۵۵Windows Kernel Information Disclosure Vulnerabilityخیرمورد سوءاستفاده قرار گرفته
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۵۴Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرزیاد
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۵۳Windows Filter Manager Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۵۲Windows Kernel-Mode Driver Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرزیاد
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۵۱Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرزیاد
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۵۰Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۴۹Microsoft Outlook Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۴۸Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۴۶Paint ۳D Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۴۵Paint ۳D Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۴۴۳D Viewer Information Disclosure Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۴۳۳D Viewer Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۴۲۳D Viewer Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۴۱Microsoft Office Graphics Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۴۰Microsoft Office Graphics Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۳۹Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۹۳۸Microsoft VsCode Kubernetes Tools Extension Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۳۱۲۰۱Microsoft Enhanced Cryptographic Provider Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرمورد سوءاستفاده قرار گرفته
CVE-۲۰۲۱-۳۱۱۹۹Microsoft Enhanced Cryptographic Provider Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرمورد سوءاستفاده قرار گرفته
CVE-۲۰۲۱-۲۶۴۲۰Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۲۶۴۱۴Windows DCOM Server Security Feature Bypassخیرکم
CVE-۲۰۲۱-۱۶۷۵Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرکم

منابع:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-june-۲۰۲۱-patch-tuesday-fixes-۶-exploited-zero-days-۵۰-flaws/

https://news.sophos.com/en-us/۲۰۲۱/۰۶/۰۸/six-in-the-wild-exploits-patched-in-microsofts-june-security-fix-release/

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.