یک گروه چینی که با عنوان KilllSomeOne ردیابی می شود توسط محققان در Sophos ردیابی شد. این گروه جاسوسی سایبری پیشرفته با حملات جانبی DLL سازمانهای شرکتی در میانمار را هدف قرار داده است.
به گزارش معاونت بررسی مرکز افتا به نقل از سایت securityaffairs، گروه KilllSomeOne از عبارت “KilllSomeOne” در حملات دانلود جانبی DLL و از پیام های انگلیسی ضعیف مربوط به موضوعات سیاسی استفاده می‌کند.
دانلود جانبی کتابخانه (DLL) از شیوه مدیریت فایل های DLL توسط برنامه های Microsoft Windows بهره می برد. در چنین حملاتی، بدافزار یک فایل مخرب جعلی DLL را در فهرست Windows WinSxS قرار می دهد تا سیستم عامل آن را به جای فایل قانونی دانلود کند.
این روش قبلاً از سال ۲۰۱۳ توسط سایر گروههای APT چینی مورد استفاده قرار گرفته بود و  بعدها توسط سایر باندهای جرایم اینترنتی در حملات wild نیز مورد استفاده قرار گرفت.
طبق گفته محققان Sophos، گروه KilllSomeOne APT چهار نوع جداگانه از حمله دانلود جانبی را ترکیب می کنند.
گزارش آنالیز Sophos  می گوید: “ما چهار سناریوی مختلف دانلود جانبی را شناسایی کرده ایم که توسط همان عوامل تهدیدکننده استفاده شده است. دو سناریو از میان آنها، محموله ای همراه با پوسته ساده را تحویل دادند، در حالی که دو مورد دیگر مجموعه پیچیده تری از بدافزارها را به همراه داشتند. از ترکیبات هر دوی این مجموعه در حملات مشابه استفاده شده است.”
هر نوع حمله توسط همان پایگاه داده به برنامه (PDB) متصل می شود و برخی از نمونه های ثبت شده به مجرمان سایبری که حاوی نام  “KilllSomeOne” هستند، متصل شده اند.
در سناریوی حمله اول ، هکرها از یک مولفه آنتی ویروس مایکروسافت برای دانلود  mpsvc.dll استفاده می کنند که به عنوان یک loader برای Groza_۱.dat عمل می کند. مهاجمان از یک الگوریتم رمزگذاری ساده XOR با رشته “Hapenexx بسیار بد است” به عنوان یک کلید واژه استفاده می کنند.
در سناریوی حمله دوم ، هکرها نمونه ای را به کار می گیرند که از AUG.exe استفاده می کند، یک loader به نام dismcore.dll. گروه APT از همان payload و کلید سناریوی قبلی استفاده می کند، تنها تفاوت در این است که هم نام فایل و هم کلید رمزگشایی با یک الگوریتم XOR یک بایت رمزگذاری شده اند.
“در هر دو مورد ، payload در فایلی با نام Groza_۱.dat ذخیره می شود. محتوای آن فایل PE loader shellcode است، که بار نهایی را رمزگشایی می‌کند، در حافظه دانلود می شود و آن را اجرا می کند. اولین لایه loader code شامل رشته استفاده نشده است: AmericanUSA. “
دو نوع مشاهده شده دیگر دانلود جانبی KillSomeOne DLL یک نصب کننده برای پوسته ساده ارائه می دهد، آنها از دو فایل مختلف بارگذاری به نام adobe.dat و x۳۲bridge.dat استفاده می کنند. فایل اجرایی حاصل از این دو پرونده اساساً یکسان هستند و هر دو مسیر PDB یکسانی دارند:

C:\Users\guss\Desktop\Recent Work\U\U_P\KilllSomeOne\۰,۱\Function_hex\hex\Release\hex.pd

در این حملات ، کلید رمزگذاری مورد استفاده “HELLO_USA_PRISIDENT” است.
از payloads برای استقرار یک نصب کننده و مولفه های اضافی برای سایر حملات دانلود جانبی DDL در تعدادی از فهرست ها استفاده می‌شود و ویژگی های “پنهان” و “سیستم” برای فایل ها تنظیم می شود.
Sophos اظهار داشت: ” installer فایل اجرایی مورد استفاده درمرحله اولیه حمله را می بندد و نمونه جدیدی از explorer.exe را برای دانلود جانبی مولفه DLL  آغاز می‌کند که این تلاشی است برای پنهان داشتن فایل اجرایی”.
این بدافزار همچنین فرایندهای در حال اجرا را با نام هایی که با “AAM” شروع شده از بین می برد و فایل مربوط به آن را در C: \ ProgramData و C: \ Users \ All Users حذف می کند. هدف از این عمل از بین بردن مکانیزمی برای جلوگیری از چنین آلودگی ها است.
قبل از شروع بررسی اطلاعات ، بدافزار اقدامات مختلفی را برای اطمینان از پایداری خود انجام می دهد ، از جمله ایجاد وظیفه ای که  دانلود جانبی را  قابل اجرا کند :

schtasks /create /sc minute /mo ۵ /tn LKUFORYOU_۱ /tr

محققان Sophos معتقدند TTP های منطبق شده توسط مهاجمان با APT های پیچیده سازگار است.
Sophos نتیجه گیری می کند: “براساس تجزیه و تحلیل ما ، مشخص نیست که آیا این گروه به ایمپلنت های سنتی مانند PlugX باز می گردند یا با کد خود ادامه می دهند”. “ما به تعقیب آنها برای شناسایی فعالیت هایشان و به روز رسانی هایشان ادامه خواهیم داد.”


https://securityaffairs.co/wordpress/۱۱۰۴۴۳/apt/killlsomeone-apt-group.html?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=killlsomeone-apt-group