مایکروسافت اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را سه‌شنبه، ۲۰ آبان، برای ماه میلادی نوامبر منتشر کرد. اصلاحیه‌های مذکور، ۱۱۲ آسیب‌پذیری را در محصولات مختلف این شرکت ترمیم می‌کنند.
به گزارش معاونت بررسی مرکز افتا به نقل از سایت bleepingcomputer، درجه اهمیت ۱۷ مورد از این آسیب‌پذیری‌ها، “حیاتی” (Critical)، تعداد ۹۳ مورد از آنها “مهم” (Important) و دو مورد نیز “متوسط” (Moderate) گزارش شده است.
یکی از این آسیب‌پذیری‌های ترمیم شده توسط مایکروسافت ضعفی از نوع “دسترسی مازاد” (Privilege Escalation) با شناسه CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۸۷ است که به‌تازگی جزییات آن در پروژه Google Project Zero و در پی مورد بهره‌جویی (Exploit) قرار گرفتن آن توسط مهاجمان به‌طور عمومی افشا شده بود. راه‌انداز Windows Kernel Cryptography Driver – یا cng.sys – از این آسیب‌پذیری روز-صفر (Zero-day) تأثیر می‌پذیرد.
بر طبق اعلام گوگل، CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۸۷ از وجود اشکالی در فرایند کوتاه‌سازی اعداد صحیح ۱۶ بیتی در تابعی با عنوان cng!CfgAdtpFormatPropertyBlock ناشی می‌شود.
جزییات به‌روزرسانی‌های غیرامنیتی Windows هم در لینک زیر قابل دریافت است:

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-۱۰-cumulative-updates-kb۴۵۸۶۷۸۶-and-kb۴۵۸۶۷۸۱-released/

از جمله محصولات دیگری که به‌تازگی از سوی شرکت‌های سازنده برای آنها اصلاحیه ارائه شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    عرضه اصلاحیه نرم‌افزارهای Adobe Reader for Android و Adobe Connect از سوی  شرکت ادوبی:

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/adobe-releases-security-update-for-adobe-reader-for-android

   انتشار به‌روزرسانی برای iOS، macOS، tvOS و watchOS توسط اپل:

https://support.apple.com/en-us/HT۲۰۱۲۲۲

    انتشار به‌روزرسانی‌های امنیتی اس‌آپ:

https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=۵۶۲۷۲۵۵۷۱

فهرست کامل آسیب‌پذیری‌های ترمیم شده توسط مجموعه اصلاحیه‌های ماه نوامبر مایکروسافت در جدول زیر قابل مطالعه است:

تاریخ انتشارشناسه CVEعنوان محصولشرح آسیب پذیریافشای عمومی
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۱۱۳Microsoft Windows Codecs LibraryWindows Camera Codec Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۱۱۰Microsoft Windows Codecs LibraryHEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۱۰۹Microsoft Windows Codecs LibraryHEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۱۰۸Microsoft Windows Codecs LibraryHEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۱۰۷Microsoft Windows Codecs LibraryHEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۱۰۶Microsoft Windows Codecs LibraryHEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۱۰۵Microsoft Windows Codecs LibraryAV۱ Video Extension Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۱۰۴Visual StudioVisual Studio Code JSHint Extension Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۱۰۲Microsoft Windows Codecs LibraryWebP Image Extensions Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۱۰۱Microsoft Windows Codecs LibraryHEIF Image Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۱۰۰Visual StudioVisual Studio Tampering Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۹۱Microsoft TeamsMicrosoft Teams Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۹۰Windows DefenderMicrosoft Defender for Endpoint Security Feature Bypass Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۸۸Common Log File System DriverWindows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۸۷Windows KernelWindows Kernel Local Elevation of Privilege Vulnerabilityبله
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۸۶Microsoft Windows Codecs LibraryRaw Image Extension Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۸۵Microsoft Exchange ServerMicrosoft Exchange Server Denial of Service Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۸۴Microsoft Exchange ServerMicrosoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۸۳Microsoft Exchange ServerMicrosoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۸۲Microsoft Windows Codecs LibraryRaw Image Extension Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۸۱Microsoft Windows Codecs LibraryMicrosoft Raw Image Extension Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۷۹Microsoft Windows Codecs LibraryRaw Image Extension Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۷۸Microsoft Windows Codecs LibraryRaw Image Extension Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۷۷Windows Update StackWindows Update Stack Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۷۶Windows Update StackWindows Update Orchestrator Service Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۷۵Windows Update StackWindows USO Core Worker Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۷۴Windows Update StackWindows Update Orchestrator Service Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۷۳Windows Update StackWindows Update Orchestrator Service Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۷۱Windows Update StackWindows Delivery Optimization Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۷۰Windows Update StackWindows Update Medic Service Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۶۹Windows NDISWindows NDIS Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۶۸Microsoft Graphics ComponentWindows GDI+ Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۶۷Microsoft OfficeMicrosoft Excel Security Feature Bypass Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۶۶Microsoft OfficeMicrosoft Excel Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۶۵Microsoft OfficeMicrosoft Excel Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۶۴Microsoft OfficeMicrosoft Excel Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۶۳Microsoft OfficeMicrosoft Office Online Spoofing Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۶۲Microsoft OfficeMicrosoft Office Access Connectivity Engine Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۶۱Microsoft Office SharePointMicrosoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۶۰Microsoft Office SharePointMicrosoft SharePoint Spoofing Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۵۸Microsoft BrowsersMicrosoft Browser Memory Corruption Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۵۷Microsoft WindowsWindows Win۳۲k Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۵۶Microsoft WindowsWindows Network File System Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۵۵Microsoft WindowsWindows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۵۴Microsoft Scripting EngineChakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۵۳Microsoft Scripting EngineInternet Explorer Memory Corruption Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۵۲Microsoft Scripting EngineScripting Engine Memory Corruption Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۵۱Microsoft WindowsWindows Network File System Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۴۹Microsoft WindowsKerberos Security Feature Bypass Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۴۸Microsoft Scripting EngineChakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۴۷Microsoft WindowsWindows Network File System Denial of Service Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۴۶Microsoft WindowsWindows Error Reporting Denial of Service Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۴۵Microsoft WindowsWindows KernelStream Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۴۴Microsoft WindowsWindows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۴۳Microsoft WindowsWindows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۴۲Microsoft WindowsWindows Print Spooler Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۴۱Microsoft WindowsWindows Print Configuration Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۴۰Microsoft WindowsWindows Hyper-V Security Feature Bypass Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۳۸Microsoft Graphics ComponentWin۳۲k Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۳۷Windows WalletServiceWindows WalletService Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۳۶Microsoft WindowsWindows Function Discovery SSDP Provider Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۳۵Windows KernelWindows Kernel Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۳۴Microsoft WindowsWindows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۳۳Microsoft WindowsWindows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۳۲Microsoft WindowsWindows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۳۱Microsoft WindowsWindows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۳۰Microsoft WindowsWindows MSCTF Server Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۲۹Microsoft Graphics ComponentWindows Caخیرnical Display Driver Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۲۸Microsoft WindowsWindows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۲۷Microsoft WindowsWindows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۲۶Microsoft WindowsWindows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۲۵Microsoft WindowsWindows Remote Access Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۲۴Microsoft WindowsWindows Client Side Rendering Print Provider Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۲۱Microsoft DynamicsMicrosoft Dynamics ۳۶۵ (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۲۰Microsoft OfficeMicrosoft Word Security Feature Bypass Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۱۹Microsoft OfficeMicrosoft Excel Remote Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۱۸Microsoft DynamicsMicrosoft Dynamics ۳۶۵ (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۱۷Microsoft Office SharePointMicrosoft SharePoint Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۱۶Microsoft Office SharePointMicrosoft SharePoint Spoofing Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۱۵Microsoft Office SharePointMicrosoft SharePoint Spoofing Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۱۴Microsoft WindowsWindows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۱۳Microsoft WindowsWin۳۲k Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۱۲Microsoft WindowsWindows Bind Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۱۱Microsoft WindowsWindows Port Class Library Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۱۰Microsoft WindowsWin۳۲k Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۰۷Microsoft WindowsWindows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۰۶Microsoft DynamicsMicrosoft Dynamics ۳۶۵ (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۰۵Microsoft DynamicsMicrosoft Dynamics ۳۶۵ (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۰۴Microsoft Graphics ComponentWindows Graphics Component Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۰۱Microsoft WindowsWindows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۷۰۰۰Microsoft WindowsRemote Desktop Protocol Client Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE۲۰۲۰-۱۶۹۹۹Windows WalletServiceWindows WalletService Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۹۸Microsoft Graphics ComponentDirectX Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۹۷Microsoft WindowsRemote Desktop Protocol Server Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۹۴Azure SphereAzure Sphere Unsigned Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۹۳Azure SphereAzure Sphere Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۹۲Azure SphereAzure Sphere Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۹۱Azure SphereAzure Sphere Unsigned Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۹۰Azure SphereAzure Sphere Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۸۹Azure SphereAzure Sphere Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۸۸Azure SphereAzure Sphere Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۸۷Azure SphereAzure Sphere Unsigned Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۸۶Azure SphereAzure Sphere Denial of Service Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۸۵Azure SphereAzure Sphere Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۸۴Azure SphereAzure Sphere Unsigned Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۸۳Azure SphereAzure Sphere Tampering Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۸۲Azure SphereAzure Sphere Unsigned Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۸۱Azure SphereAzure Sphere Elevation of Privilege Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۷۹Microsoft Office SharePointMicrosoft SharePoint Information Disclosure Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۶۹۷۰Azure SphereAzure Sphere Unsigned Code Execution Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۵۹۹Microsoft WindowsWindows Spoofing Vulnerabilityخیر
۱۱/۱۰/۲۰۲۰CVE-۲۰۲۰-۱۳۲۵Azure DevOpsAzure DevOps Server and Team Foundation Services Spoofing Vulnerabilityخیر

منابع:

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-november-۲۰۲۰-patch-

tuesday-fixes-۱۱۲-vulnerabilities/https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability