تحلیل تهدید باج‌افزاری DARKSIDE

قربانی‌های باج افزار DARKSIDE بطور عمده در بخش‌های مالی، حقوقی، تولید و کارخانجات، صنایع تکنولوژیک و خرده‌فروشی‌ها قرار دارند و بر اساس اطلاعات شرکت FireEye، تعداد قربانی‌های باج افزار رو به افزایش است.
به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، باج‌افزار DARKSIDE به‌صورت RaaS عمل می‌کند که در آن منافع مالی بین گردانندگان تهدید و شرکا یا همکاران تقسیم می‌شود که دسترسی به سازمان‌های هدف را فراهم کرده یا باج‌افزار را در سازمان هدف مستقر می‌سازند.
در تحلیل تهدید باج افزار DARKSIDE ، ضمن آشنایی شما با کمپین این باج افزار، درباره قربانی‌ها، سرویس RaaS باج‌افزار، همکاران و شرکای DARKSIDE و شناسنامه بدافزار اطلاعاتی در اختیار شما قرار می‌گیرد و ضمن تحلیل ایستای باج‌افزار DARKSIDE، این بدافزار باج خواه بصورت پویا نیز تحلیل شده است.

دانلود فایل pdf تحلیل باج‌افزاری DARKSIDE

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.