حملات تحت شبکه APT مخفف Advanced Persistent Threat می باشد. که یک شخص احراز هویت نشده می تواند برای مدت زمان زیادی به صورت ناشناس به شبکه دسترسی پیدا کند.
هدف یک حمله APT سرقت اطلاعات است، نه صرفا ضربه زدن به سازمان و یا انجام اعمال خراب کارانه. به همین منظور اغلب هدف این گونه حملات معمولا سازمانی های است که اطلاعات مفیدی در اختیار دارند مانند سازمان دفاع، صنایع تولیدی و مالی.در یک حمله معمولی، حمله کننده تلاش می کند تا به سرعت وارد شده، اطلاعات را سرقت نماید و از شبکه خارج شود تا سیستم های تشخیص نفوذ شانس کمتری برای یافتن این گونه حملات داشته باشند.
 هرچند در این حملات هدف ورود و خروج سریع نیست و معمولا این گونه حملات، مانا (Persistent) هستند. بدین منظور حمله کننده باید دائما کد های فایل مخرب را بازنویسی نماید و تکنیک های پنهان سازی پیچیده ای (به همین دلیل به آنها Advanced گفته میشود) استفاده نماید.
حملات APT معمولا از طریق حمله Spear Fishing، که نوعی حمله به سبک مهندسی اجتماعی است، به شبکه نفوذ میکنند.
فدم بعدی یافتن نام و پسورد کاربری معتبر (مانند ادمین شبکه) می باشد تا بتواند خود را بر روی دیگر سیستم های درون شبکه منتقل نماید.